Чуждоезиково и професионално обучение по програмата „Ваучери за заети лица“ 2019


ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ТРАДИЦИЯТА. НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

От понеделник, 1.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация по програмата „Ваучери за заети лица“ в учебните центрове на Училища ЕВРОПА!
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. От началото на първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на професионални обучения. 

Срокът за прием на заявления е от 1.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА?

НОВО! По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

  • с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

  • над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧИЛИЩА ЕВРОПА

Чуждоезиково обучение на половин цена!

НОВО!
За разлика от предишния етап съфинансирането от страна на участниците е 50%. 
Това означава, че може да изкарате три нива по чужд език (А1, А2, B1) на половин цена от реалната годишна такса!
В различните учебни центрове на Училища ЕВРОПА в страната се предлагат различни възможности за обучение по английски, френски, немски, испански, руски и др. езици. За да разберете, дали в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град се предлага обучение по езика или професията, които ви интересуват, трябва да се обадите на телефоните в съответната база.

Професионално обучение

Училища ЕВРОПА предлагат обучение по професии по програми, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. За подробна информация за предлаганите обучения се обадете в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град.

Важно: Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.

При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

КАК ДА СЕ ЗАПИША?

Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта.

Важно: Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него

Важно: Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

ВАЖНО! РАЗБЕРЕТЕ ПОД КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ИМЕ ФИГУРИРАТ В ПРОГРАМАТА УЧИЛИЩА ЕВРОПА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД!

Когато отидете в Бюрото по труда, за да си изберете доставчик за обучение по програмата „Ваучери за заети лица“или потърсите такъв в сайта на програмата Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, трябва да знаете под какво юридическо име фигурират там Училища ЕВРОПА.
Затова, моля, намерете в таблицата по-долу, в колонката Организация провеждаща обучението, юридическото име, с което са записани в програмата „Ваучери за заети лица“ Училища ЕВРОПА във вашия град!

ГРАД

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕЖДАЩА ОБУЧЕНИЕТО

(юридическо име на Училища ЕВРОПА в програмата)

ОБУЧЕНИЕ

Банско

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност

Белене

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Ботевград

ЦЕБО – 99 ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Бургас

Център за чужди езици и мениджмънт

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, немски език, руски език

В. Търново

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език ниво-А1,А2,В1,В2,С1, Немски език ниво-А1,А2,В1

Видин

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Враца

Център за езиково и бизнес обучение-гр.Враца ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Габрово

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ГАБРОВО

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Г. Оряховица

„ЦЕПО – Горна Оряховица“ ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език – А1, А2, B1, B2, C1, Немски език – А1, А2, B1, КК4 – Дигитална компетентност

Добрич

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ-ДОБРИЧ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Казанлък

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици:Английски, немски език

Козлодуй

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ГР. ЛОМ

КК2 – Общуване на чужди езици:Английски език, немски език

Кюстендил

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Левски

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Лом

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ГР. ЛОМ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, немски език

Луковит

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Монтана

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ  01-ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език, Немски език

Павликени

Бизнес Център „Унисофт“ ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език – А1, А2, B1, B2, C1, Немски език – А1, А2, B1, КК4 – Дигитална компетентност

Пазарджик

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Панагюрище

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Перник

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Петрич

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Плевен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Пловдив

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

Попово

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Радомир

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност, Професионално обучение

Разград

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Разлог

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

КК2 – Общуване на чужди езици: руски, френски, испански, английски, немски, КК4 – Дигитална компетентност

Русе

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Свищов

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Сливен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици:

Англиийски език – А1, А2, В1, В2

Смолян

„Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа"

КК2 – Общуване на чужди езици:  английски език, немски език

София

ЦЕБО-99 ООД

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски език

Стара Загора

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

КК2 – Общуване на чужди езици: Английски, немски език

Тетевен

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Троян

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Червен бряг

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ

Английски език, немски език, дигитална компетентост, професионална квалификация

Шумен

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ШУМЕН ЕООД

КК2 – Общуване на чужди езици:

Английски език

Ямбол

Център за професионално обучение „Европа” ООД

КК2 – Общуване на чужди езици:

Английски език, немски език

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: свържете се с нас на телефоните в съответната база на Училища ЕВРОПА.

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация. Всеки одобрен получава ваучер за обучение на различна стойност според вида и нивото на езиково или професионално обучение.

Как се кандидатства за обучение с ваучер?

Подробна информация по проекта „Ваучери за заети лица”, образец на Заявление на хартиен носител, както и ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ можете да намерите в сайта на Агенция на по заетостта.

Какво да направя след като бъда одобрен?

Трябва да изберете доставчик на обучение, при когото да се запишете. Повече информация може да получите в базата на Училища ЕВРОПА във вашия град – виж тук.

Какви са началните дати на курсовете?

Началните дати на курсовете се определят от директорите на всеки учебен център на Училища ЕВРОПА съобразно възможностите и след събиране на групи за съответното обучение. Побързайте да се запишете, местата са ограничени!

Учебниците заплащат ли се допълнително?

Не!  Учебниците, по които ще се провежда обучението по английски език по програмата  „Ваучери за заети лица“ в Училища ЕВРОПА са от серията Straightforward на водещото британско издателство Макмилан и не се заплащат допълнително.

Важно! Запази си място в Училища ЕВРОПА

Програмата стартира от 1 април 2019, а местата в групите се запълват бързо! Моля, обадете се в учебния център на Училища ЕВРОПА във вашия град или попълнете нашата форма, като напишете към какво езиково, дигитално или професионално обучение имате интерес и си запазете място за обучение при нас! Преди това проверете, дали съответното обучение се предлага в учебния център във вашия град в таблицата по-горе или на телефоните в съответната база на Училища ЕВРОПА.

попълнете полето
невалиден e-mail
попълнете полето
попълнете полето

Учебни центрове

Намери в своя град
Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail