Методът LOKI - как да запомняме лесно нови думи

06 Февруари 2023

За да запомните една камара думи от чужд език, безусловно е нужно да пораздвижите мозъка си. Да, паметта може да се тренира, подобно на мускулите. С правилна стратегия плюс упорита работа (без нея нищо не става), ще можете да запаметявате думите на чуждия език ефективно и дългосрочно. Миналия път споменахме, че методът Loci и методът LOKI са две различни мнемонични техники. Както разбрахме, методът Loci, известен още като „Дворецът на паметта“, е мнемонична техника, която включва свързване на информация с ментална карта на познато място, като стая, сграда или улица. Преминавайки мислено през това място, вие поставяте информацията, която искате да запомните, на определени точки и когато искате да си припомните тази информация, минавате отново мислено по същия път.

Методът LOKI може да се определи като ъпдейтвана версия на loci и е модерна мнемонична техника. Всъщност LOKI е акроним, означаващ Location Object Keyword Image или Местоположение Обект Ключова дума Образ.

Целта отново е същата – използвайки определени способности на човешкия мозък, да помогне на хората да запомнят желаната от тях информация чрез комбиниране на местоположение, обект, ключова дума и изображение. Техниката отново залага на създаване на умствени асоциации, като това ви помага да запомните дадена информация по-лесно. Ето как работи: Местоположение: Изберете място, например, вашата спалня. Обект: Изберете обект, който се намира на това място, например, лампата на нощното шкафче. Ключова дума: Изберете ключова дума, свързана с информацията, която искате да запомните. Изображение: Създайте изображение, което съчетава местоположението, обекта и ключовата дума. Ето как бихте могли да запомните няколко думи от чужд език с помощта на метода LOKI. За да е по-ясно, избрахме 4 популярни думи от английски: frog, giraffe, goat, hippo.

 1. Location: Представете си джунгла.
 2. Object: Изберете обект в джунглата, например, дърво.
 3. Keyword: Измислете по една ключова дума за всяка от четирите думи, които искате да запомните.
  • За "Frog" ключовата дума може да е "jump."
  • За "Giraffe" ключовата дума да е "neck."
  • За "Goat" ключовата дума може да е "butts."
  • За "Hippo" ключовата дума да е "weight."
 4. Image: Създайте мислено изображение, което комбинира мястото, обекта и ключовата дума.
  • За "Frog," представете си жаба, която скача от дърво.
  • За "Giraffe," представете си жираф, с врат, дълъг колкото дървото.
  • За "Goat," представете си козел с големи рога, блъскащ дърво.
  • За "Hippo," представете си хипопотам, седящ на клон на дърво, който се чупи от тежестта му.

При мислена визуализация на тези „картини“, вие би трябвало да направите асоциация с ключовата дума и лесно да запомните тези, а и много други думи. И още нещо – колкото по-странни и абсурдни са връзките и асоциациите, толкова по-лесно се помни новата информация. Методът Локи е популярна техника за запаметяване, която е била използвана от много хора за запомняне на информация, особено речникови думи и фрази на чужд език. Въпреки това, като всяка мнемонична техника, нейната ефективност зависи от индивида и специфичната работа на неговата памет.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail