Разговорен курс по английски език за напреднали във Велико Търново

29 Ноември 2019

Speak Up Practice - Develop Your Rhetoric

Разговорен специализиран курс по английски език за напреднали (B2/C1)

 • Интерактивен подход
 • Малки групи до 5 обучаеми
 • Начало: 12.01.2020 г.
 • Продължителност: от януари до май 
 • 1 лекция седмично по 2,5 уч.ч.
 • Цена: 490 лв.

Курсът развива дидактически и комуникативни умения и умения за слушане с разбиране.

Speaking/ Listening skills, TED Talks, Presentations, Projects 

Като резултат вие:

 • подобрявате езиковите си умения с акцент върху говоренето, произношението и слушането с разбиране
 • обогатявате лексиката си в дадена област
 • затвърждавате граматичните правила и модели
 • разбирате основното и детайлите на казаното от събеседника
 • успявате ясно да изразите и аргументирате тезата си по даден проблем
 • добивате увереност в общуването на чужд език
 • участвате в различни ролеви игри: влизате в различни роли
 • подобрявате социалните си умения
 • обогатявате уменията си за живота (Life Skills)
 • развивате своите междукултурни умения
 • разширявате културната си осведоменост и познанията за други народи

Заниманията в клуба се състоят от въвеждане в темата, усвояване на лексика, въпроси и отговори, дискусия, ролеви и образователни игри, състезания и интерактивни дейности, при активното участие на всеки от обучаемите в процеса.

Ще имате възможност и да ползвате 100 безплатни часа онлайн ресурси в платформата ни Училища ЕВРОПА+.

Очакваме ви на телефони: 062/ 628 561,  0879 352 677, 0887 366 333

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail