Научи английски и немски с ваучери по европейска програма

23 Юни 2017

На 15 юни стартира записването за новата програма за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“.

Програмата е насочена към лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. Държавата осигурява 50 млн. лева за обучението,  като 85% от разходите се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице.

Чуждоезиково обучение в Училища ЕВРОПА

Чуждоезиковото обучение, което се предлага по програма „Ваучери за заети лица“, е с продължителност от 300 учебни часа и включва три нива. В Училища ЕВРОПА може да се запишете за курс по английски или немски език.

Как да се запиша?

Заетите лица могат да подават заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта.

Към заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него

ВАЖНО! РАЗБЕРЕТЕ ПОД КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ИМЕ ФИГУРИРАТ В ПРОГРАМАТА УЧИЛИЩА ЕВРОПА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД!

Когато отидете в Бюрото по труда, за да си изберете доставчик за обучение по програмата „Ваучери за заети лица“или потърсите такъв в сайта на програмата Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, трябва да знаете под какво юридическо име фигурират там Училища ЕВРОПА, а именно „Център за обучение и сертифициране – гр. Пловдив” ЕООД - "Училища Европа".

Цени на обучението по чужди езици:

Вид обучение

Продължителност

Номинална стойност на ваучера

Съфинансиране по ОП РЧР 2014-2020 – 85%

Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%

Ключова компетентност 2 Чужди езици

300 учебни часа

700,00 лв.

595,00 лв.

105,00 лв.

 

 

Повече информация за обучението по английски и немски език можете да получите на тел:

0882 886 320
Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail