Сертификати на Кеймбридж


Подготовка и провеждане на изпитите за сертификати на Cambridge Assessment English

Владеенето на чужди езици, потвърдено от международно признатите сертификати на Кеймбридж, отварят нови хоризонти и възможности за младите хора на България, да завършат престижни университети, да имат блестящо кариерно развитие и по-добър живот като цяло.
От 2011 г. Училища ЕВРОПА® са оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English  - BG015 ECET - Europe Schools.
Освен това всеки от учебните центрове в различните градове на страната получи официален статут на Център за подготовка за изпитите на Cambridge Assessment English.
Това е признание за успехите на Училища ЕВРОПА® през всичките години на тяхното съществуване, за техния международен престиж и авторитет.
По този начин Училища ЕВРОПА® осигуряват отличната възможност на всичките си ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Кеймбридж чрез своя оторизиран изпитен център BG015 ECET - Europe Schools.

Изпитите, за които можете да се подготвите и явите при нас, са:

  • За децата от III до V класPre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, познати още като Young Learners English /YLE/.
  • За ученицитеA2 Key for Schools (KET for Schools) и B1 Preliminary for Schools (PET for Schools).
  • За учениците от гимназиалния курс и възрастнитеA2 Key (КЕТ), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE)C2 Proficiency (CPE).
Информация за подготовка, регистрация и явяване на изпитите намерете в сайта ни EXAMS.BG или на място, в УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ на  Училища ЕВРОПА®  в страната.

Научете повече за изпитите:

YLE
A2 Key (KET)
B1 Preliminary (PET)
B2 First (FCE)
C1 Advanced (CAE)
C2 Proficiency (CPE)

YLE – Първи сертификати, които мотивират децата по пътя им в усвояването на езика. Изпитите тестват четирите езикови умения, представени в три раздела: Слушане, Четене и Писане, Говорене и са с различна продължителност за трите нива. Всички явили се получават сертификат, който удостоверява с щитове какво могат да правят децата. Това има положителен ефект върху тях и засилва тяхната мотивация да учат. Опитът, който придобиват, премахва страха от изпитването. В същото време, така родителите могат да следят прогреса на децата си.

Pre A1 Starters - На този изпит могат да се явят деца, завършили ниво Р2 в Училища ЕВРОПА®.

A1 Movers - На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво S1 в Училища ЕВРОПА®Той е на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

A2 Flyers - На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво S2 в Училища ЕВРОПА®. Той е на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

Още...

A2 Key (познат преди като КЕТ – Key English Test) - Показва способност за общуване на езика в ежедневни ситуации и е добра основа за усъвършенстване. Дава възможност за работа, обучение и пътуване.

Съществува в два варианта: A2 Key за възрастни и A2 Key for Schools за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. A2 Key е на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво S3 или възрастни, завършили ниво А2 в Училища ЕВРОПА®.

Още...

B1 Preliminary (познат преди като PET -  Preliminary English Test) - Демонстрира квалификация на средно ниво, която дава възможност за работа, обучение и пътуване.

Съществува в два варианта: B1 Preliminary за възрастни и B1 Preliminary for Schools за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, ”Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. B1 Preliminary е на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво S4 или възрастни, завършили ниво В1 в Училища ЕВРОПА®.

Още...

B2 First  (FCE) - Доказва способност да се използва езикът на ниво над средното за работа и обучение. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С, според броя на точките, които кандидатът е получил. B2 First  (FCE) е на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици, завършили ниво S5 или възрастни, завършили ниво В2 в Училища ЕВРОПА®  и преминали подготовка по формата на изпита FCE.

Още...

C1 Advanced (CAE) - Квалификация на високо ниво, която дава възможност за работа и обучение в над 3000 университета, компании и държавни учреждения. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С, според броя на точките, които кандидатът е получил. C1 Advanced е на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици и възрастни, преминали подготовка по формата на изпита САЕ в Училища ЕВРОПА®  и имат нужното ниво на знания.

Още...

C2 Proficiency (CPE) - Най-високо ниво на владеене на езика. Изпитът тества четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в четири изпитни части: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Сертификатите при успешно взет изпит са с оценка А, В, С според броя на точките, които кандидатът е събрал. C2 Proficiency е на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка.

На този изпит могат да се явят ученици и възрастни, преминали подготовка по формата на изпита C2 Proficiency в Училища ЕВРОПА®  и имат нужното ниво на знания.

Още...

 

Какво трябва да знаете за Cambridge English Scale

От януари 2015 година Cambridge Assessment English използва нов начин на отчитане на резултатите от изпитите, който предоставя по-подробна информация за представянето на кандидата – Скалата на Cambridge English.

В даден момент може да ви се наложи да знаете как дадено ниво от Общата европейска  езикова рамка, резултат от IELTS или друг изпит на Cambridge English Language Assessment, положен преди 2015 година, се съотнася към резултата по новата Скала на Cambridge English.

За да видите примерна таблица за сравняване на резултатите натиснете ТУК!

За целта използвайте конвертора по-долу. Изберете какъв  вид резултат искате да преобразувате, нанесете стойността и устройството ще ви каже какъв е точковият еквивалент по Скалата на Cambridge English.

За да използвате конвертора Cambridge English Scale натиснете ТУК!

Да притежавате сертификат на Кеймбридж е голямо предимство, независимо дали става въпрос за кандидатстване за работа, обучение или живот в чужбина. Той е удостоверение за Вашите езикови умения, признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail