Английски език за деца от предучилищна възраст Английски за ученици от 1-ви до 12-и клас Езикови курсове за възрастни Практикуми за матурата по английски Курсове по разговорен английски Курсове по бизнес английски Сертификатни курсове за изпитите на Кеймбридж Явяване на изпити за международните сертификати FCE, CAE и CPE Подготовка и явяване на изпити за сертификати на Кеймбридж за деца (YLE: Starters, Movers, Flyers) и за по-големите (KET и PET) Целогодишно обучение Интензивни курсове по английски език Интензивни курсове по немски език Онлайн езиково обучение Фирмено обучение Изнесено обучение по английски в общинско училище или детската градина Курсове по програмата „Аз мога повече“ Летни езикови курсове Езикови Cambridge Еnglish ваканции

Начало | Деца | Ученици | Възрастни | Фирми | Контакти

  • Видове обучение
  • Учебни бази
  • Учете с нас
  • Партньори
  • Проекти
  • Отличия
  • Обучение в чужбина
  • TOEFL iBT центрове

Училища ЕВРОПА®
Веригата Училища ЕВРОПА® е създадена през 1993 година, с предмет на дейност разработване и внедряване на програми за езиково обучение и квалификационни курсове, обучение по професии, информационни технологии и мениджмънт, съобразени с международните стандарти и изисквания.

Училища ЕВРОПА® са най-голямата образователна верига в България, разполагаща с 53 учебни бази в цялата страна, с над 10 000 обучаеми всяка година.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of Westminster - Лондон и International Certificate Conference - Europe, и са одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните европейски образователни мрежи: International Certificate Conference - Europе, Lingu@net Europa, Euro-Languages Net, и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни по различни европейски и международни проекти.

Училища ЕВРОПА® са единствената българска образователна институция, притежаваща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио на Съвета на Европа за ученици от горните класове, за възрастни и професионални цели (Акредитационен № 8.2001), както и за деца (Акредитационен № 53.2003).

Успешно завършилите получават сертификат от ЕСЕТ и International Certificate Conference - Europe, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass и Европейско езиково портфолио.

За постигнати високи резултати Училища ЕВРОПА® са отличени с Европейски езиков знак за качество и иновативни практики от Европейската комисия и Министерството на образованието на Република България.

Сред нашите клиенти са различни министерства и държавни ведомства, областни и общински администрации, Бюра по труда, Сметна палата, Комисия по регулиране на съобщенията, окръжни и военни прокуратури, големи организации и фирми като БТК, НЕК, "Мобилтел", "Български пощи", "Софарма", банки и много други.

© 2008 Училища Европа

Начало | Контакти

graphic design studio4x4.com